!!! Prihlaseno !!!
Nick: Anonym
Celkem návštěvy: 213251
On-Line: 12

Sponzor:
penzionrech.cz
Sdružení malé kopané
[ O SMK  -  Pravidla  -  Stat. hráčů  -  Soupisky pro SMK  -  Historie]


Pravidla

Organizační řád SMK

Soupiska hráčů:
Obsah
Organizační řád
Soupiska hráčů
Mimořádná schůze
Protest
Herní pravidla
Rozhodčí
Začátek zápasu
Povinnosti
Rozehrání od branky
Střídání
Kontumační výsledek
Vyloučení mužstva
Přerušený zápas
dložený zápas

Zástupci mužstev dodají před zahájením soutěže (zahajovací schůze) soupisky maximálně 16ti hráčů starších 15ti let. Zřetelně musí označit registrované hráče (R). Registrovaným se rozumí hráč, který má platný registrační průkaz, i když v daném období neodehrál žádné mistrovské utkání. Hráči, uvedeni na soupisce jednoho mužstva, nesmějí hostovat v jiném mužstvu hrajícím soutěž SMK. Je povoleno hostování v mužstvu nehrající soutěž SMK (I.liga). Jestliže nemá mužstvo na začátku soutěže kompletní soupisku (16 hráčů), smí ji v polovině soutěže do počtu 16ti hráčů doplnit. Jestliže má mužstvo soupisku kompletní, je povoleno v polovině soutěže vyměnit pouze jednoho hráče. Po zahájení soutěže je soupiska uzavřená a nesmí se doplňovat ani měnit. Jestliže zástupci mužstev nepravdivě informují výkonný výbor SMK o registraci svých hráčů na soupisce a dojde-li kdykoliv během soutěže k tomuto zjištění a doložení, jsou všechna předchozí utkání tohoto mužstva posuzována podle pravidel SMK jako kontumovaná výsledkem 5:0 pro soupeře. Toto pravidlo se uplatňuje pouze v případě, jestliže celkový počet registrovaných hráčů bude po zjištění vyšší než dva registrovaní hráči. Povinnost oznámit změnu registrace platí i během soutěže.

Mimořádná schůze:
Výkonný výbor SMK svolává mimořádnou schůzi v případě organizačních změn, nebo v případě porušení pravidel soutěže SMK, a to jen tehdy pokud přestupek nevyřeší rozhodčí během utkání nebo výkonný výbor SMK sám. Průběh mimořádné schůze se řídí stanovami SMK.

Protest:
Jestliže se mužstvo domnívá, že byla během jeho nebo jiných utkání porušena pravidla SMK, může podat - ovšem pouze písemnou formou - protest výkonnému výboru SMK. Doba podání protestu od přestupku nesmí být delší, než jeden týden. Výkonný výbor SMK musí, a to nejpozději do druhého týdnu od obdržení protestu, podat písemné nebo ústní vyjádření oběma stranám. V případě, že požaduje vyjádření zástupců mužstev SMK, svolává nejpozději do dvou týdnů od obdržení protestu mimořádnou schůzi.


Herní pravidla SMK

Rozhodčí:
Rozhodčího, který musí být starší 15ti let, zajišťuje mužstvo podle rozlosování z rozpisu zápasů. Rozhodčí musí řídit zápas podle pravidel SMK. Jestliže nastavuje utkání, musí po vypršení regulérní hrací doby informovat obě mužstva o délce prodloužení. V případě, že se rozhodčí na utkání nedostaví, má přednost v zajištění rozhodčího domácí mužstvo.

Začátek zápasu:
Mužstva nastupují k zápasu podle rozlosování, která obdrží od výkonného výboru SMK před zahájením soutěže, a to pokud možno v jednotných dresech. V případě stejné barvy, má přednost domácí mužstvo.

Povinnosti pro domácí mužstvo:
Zajistí míč, připravuje hřiště (sítě, lajnování), zapisuje výsledek utkání na nástěnku SMK u "Mafouse" nejpozději do úterý následujícího týdne, poslední domácí mužstvo odváží sítě k "Mafousovi".

Rozehrání od branky:
Rozehrání od branky provádí brankář nebo hráč. Míč musí projít přes brankoviště. Míč je ve hře v okamžiku, jakmile se ocitne na zemi tzn. postaví-li si brankář nebo hráč míč k rozehrání, je v tomto okamžiku ve hře.

Střídání:
Střídání hráčů je libovolné, ovšem pouze v přerušení hry. Jestliže dojde ke špatnému střídání (6 hráčů v poli) je toto mužstvo potrestáno vyloučením jednoho hráče do konce zápasu. Na vyloučeného hráče se nevztahuje pravidlo SMK o zákazu startu v následujícím zápase.

Kontumační výsledek 5:0:
Mužstvo, které má zkontumovaný výsledek, ztrácí 100,- z pohyblivé částky vkladu ve prospěch soupeře. Rozhodčí musí ukončit zápas s výsledkem 5:0 v těchto případech: (1) Mužstvo se nedostaví na zápas. (2) Mužstvo není schopné zahájit hru po uplynutí 15ti minut (čekací doba) od stanoveného začátku zápasu. (3) Mužstvo nastoupí k zápasu s méně jak 4 hráči. (4) Domácí mužstvo nepřipraví hřiště (viz povinnosti pro domácí mužstvo). (5) Poruší-li hráč pravidlo o povolené obuvi - není povoleno hrát v kopačkách s kovovými kolíky. (6) Dojde k fyzickému napadení rozhodčího nebo protihráče se zjevným následkem po zranění nebo dodatečně doloženou lékařskou zprávou o ošetření hráče, které následovalo bezprostředně po incidentu (viz protest - řeší výkonný výbor SMK). V tomto případě může výkonný výbor SMK vyloučit hráče do konce sezóny. (7) Za mužstvo nastoupí hráč, který není uveden na soupisce. (8) Přeruší-li mužstvo hru a opakovaně (2x) odmítne uposlechnout výzvy rozhodčího k pokračovaní (do 5ti minut). (9) Ocitnou-li se ve hře současně více jak dva registrovaní hráči jednoho mužstva. Hráč vyloučený podle (5),(6),(7),(9) má zákaz startu na jedno utkání. V případě porušení platí (7).

Vyloučení mužstva:
Jestliže mužstvo odstoupí nebo je vyloučeno ze soutěže dříve než odehraje její polovinu, výsledky jeho zápasů se ruší. V případě, že se tak stane ve druhé polovině soutěže, zbývající utkání se počítají jako 3:O ve prospěch soupeře. Mužstvo, které je vyloučeno nebo odstoupí ze soutěže, nemá nárok na vrácení vkladu ani jeho části. V následujícím ročníku soutěže se vyloučené mužstvo nesmí přihlásit pod stejným názvem. Nové mužstvo nesmí tvořit více jak polovina hráčů, kteří hráli v mužstvu vyloučeném v předchozím ročníku. Dva kontumační výsledky po sobě nebo tři kontumační výsledky během soutěže, znamenají vyloučení mužstva.

Přerušený zápas (zkrácení regulérní hrací doby):
Rozhodčí nebo kapitáni mužstev mohou přerušit nebo ukončit zápas před vypršením regulérní hrací doby po vzájemné dohodě pouze v případě nepříznivého počasí. Jestliže dojde k ukončení v první polovině utkání, platí pravidlo o odloženém zápase. Dojde-li k přerušení ve druhé polovině utkání, může být po vzájemné dohodě mezi kapitány považováno jako odehrané.

Odložený zápas:
Rozhodčí nebo kapitáni mužstev mohou po vzájemné dohodě odložit zápas. Pouze však v případě nepříznivého počasí nebo neregulérního terénu. Odložený zápas se musí označit na rozpisu zápasů (nástěnka SMK) nebo oznámit výkonnému výboru SMK. Odložený zápas se musí odehrát v náhradním termínu, nejpozději však jeden týden před posledním kolem soutěže. V odloženém zápase neplatí pravidlo o rozhodčích z rozpisu zápasů. V případě, že se zápas neodehraje platí pravidlo o kontumačním výsledku.


      Stránka aktualizována: 05.11.2006 - 22:20

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/staroblansko.cz/session) in Unknown on line 0